CEIP Maria Fernández Lara Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

PARAULES AMB X i IX

3 de maig del 2.011

Aquesta setmana hem començat a apren
dre quan hem d'escriure X o IX a les paraules amb aquest so, com ara xop, o bé, peix.

Per tot això, cal recordar unes petites nor
mes.

Escriurem X al principi d'una paraula, com ara: xiulet, xop, o xilòfon. I també, després d'una consonant, com ara: xarxa o panxa.

I escriurem IX al final d'una paraula, co
m ara: peix, baix, dibuix o calaix. I entre dues vocals, com ara: maduixa, queixal o caixa.

Si voleu aventurar-vos en saber més s
obre aquest so, cliqueu a la imatge per aprendre'n molt més.