CEIP Maria Fernández Lara Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

JA, GE, GI, JO i JU

26 de març de 2011

Per a continuar escrivint molt bé, la setmana vinent començarem a treballar les lletres G i J. Per a què ens anem familiaritzant cal que comencem a recordar:

Escrivim J amb les vocals A, O i U. Com ara: jaqueta, joc i juny.

Escrivim G amb les vocals E i I. Com ara; gerra i girafa.

Per a practicar, cliqueu a les lletres.

G/J majúscules i g/j minúscules